Home » A qui atenem

A qui atenem

Una de cada cent persones a la nostra societat té discapacitat intel·lectual i, entre elles, una de cada quatre patirà en algún moment de la seva vida una malaltia mental o un trastorn de la conducta. Les limitacions comunicatives i comprensives fan que, malauradament, les seves necessitats no siguin sempre identificades i per tant tractades.


El Suport Conductual Positiu és, ara per ara, l'estratègia basada en l'evidència més efectiva en el maneig dels trastorns de la conducta en persones amb discapacitat intel·lectual. A INARDI portem a la pràctica els valors i coneixements actuals en relació a les estratègies d'avaluació i intervenció en comportaments desafiadors en les persones amb discapacitat intel·lectual, de diferent grau d'afectació i en diferents entorns: familiar, comunitari, institucional i entorn sanitari. Inclou els components clau de la planificació centrada en la persona, la comprensió del comportament desafiant, la salut mental, la cognició i la neuropsicologia. Contempla el model d'intervenció en tres etapes, que comprèn la prevenció primària (suport actiu, comunicació efectiva i l'ensenyament d'habilitats), la prevenció secundària (programes de reforç) i les estratègies reactives. Es fa incís en com incloure el coneixement de les habilitats cognitives en l'avaluació de la conducta i, especialment, en el disseny de plans d'intervenció conductual centrats en la persona. 

Els professionals d’INARDI disposem de la formació, experiència i eïnes necessàries per a dur a terme una avaluació integral dels problemes de la conducta i de les malalties mentals :

 
 •  Anàlisi Aplicada de la Conducta (ABA) -   algunes conductes són aprenentatges que la persona utilitza per relacionar-se amb l’entorn i obtenir el que desitja.
 • Avaluació Social-ecològica -  el context on es donen els problemes condiciona la seva presència o absència, i fa que es mantingui o desapareixin
 • Avaluació Biològica - Les malalties mentals i altres com l’epilèpsia, els dèficits sensorials i la predisposició genètica condiciona la presència de problems de la conducta
 • Avaluació Neuropsicològica Es recomana especialment en tots aquells casos en que s'observa un deteriorament de las funcions cognitives (memòria, atenció, llenguatge), o una alteració del comportament, que se sospita és conseqüència d'un dany o una alteració patològica del funcionament cerebral.

 

On ho fem

 •  En la consulta
 •   En el lloc on s’esdevenen els problemes. L’equip es desplaça als domicilis, a les escoles, als tallers i habitatges per treballar coordinadament amb els professionals que estàn en relació directa amb la persona afectada

 Finalitzat el procés inicial d’avaluació es lliura un informe d’ Anàlisi Multimodal Integral de la Conducta (AMIC)  i s’elabora un Pla d’Intervenció Conductual centrat en la persona i basat en les estratègies de Suport Conductual Positiu

 

PROGRAMES ESPECIALITZATS

- APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE CONTROL CONDUCTUAL PER ESTIMUL·LACIÓ PROPIOCEPTIVA PROFUNDA.


- PROGRAMA D'EDUCACIÓ AFECTIVO-SEXUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

 

 

Adults

Aproximadament vuit de cada cent persones adultes en la nostra societat patirà en algún moment de la seva vida un problema relacionat amb la seva conducta i estat emocional. Si són ben identificats i tractats, la majoria dels trastorns poden remetre i, per tant, aconseguir una millora de la qualitat de vida de la persona afectada i dels que l’envolten.

L'equip de professionals d’INARDI esta capacitat per ajudar a les persones que ho necessiten des d’un enfoc de treball integrador bio-psico-social.


Combinem diferents tècniques relacionades amb la Psicoteràpia cognitiva-conductual i humanista, la farmacologia i el suport a les famílies

   Els problemes més freqüents són

 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorns d’ansietat i estrés, fòbies, Trastorns obsessius
 • Trastorns de la conducta alimentaria
 • Trastorns psicòtics. Esquizofrènia i altres psicosis
 • Trastorns del son
 • Trastorns orgànics. Demències i seqüeles AVC
 • Trastorns de la personalitat i de la conducta
 •  Trastorn del control de la impulsivitat i joc patologic
 •  Conductes adictives (alcohol, tabac i altres substàncies)
 • Problemes de parella

Infantil i Juvenil

 

El nostre equip aborda l'avaluació i el tractament dels problemes psicològics i els trastorns de la conducta dels infants amb discapacitat intel·lectual des del coneixement del desenvolupament evolutiu. 

L'anàlisi del context, famíliar i dels esdeveniments vitals ens permet destacar factors com l'intercanvi afectiu, la comunicació, les actituds davant el fill, etc., dins el context familiar. En el medi escolar, les característiques del centre, la coordinació entre professionals, etc, es són de gran ajuda per entendre a l'infant en les seves diferents etapes. 

  

La nostra tasca professional se centra en diversos objectius, entre ells orientar i assessorar l'adolescent i als seus familiars, prevenir els trastorns de freqüent aparició en l'adolescència i, si s'escau, oferir la intervenció clínica que afavoreixi la salut mental del adolescent.

 


 


 

 

Persones amb Discapacitat Intel·ectual en procés d'envelliment

Algunes malalties mentals, com les demències, són especialment comuns en les persones amb discapacitat intel·lectual en procés d'envelliment, especialment aquells amb síndrome de Down. No obstant això, les diferents característiques clíniques en relació a la població general requereixen de tècniques diagnòstiques específiques. Les dificultats socials, la multiplicitat de problemes físics i les deficiències sensorials són també comuns. La seva detecció i maneig apropiats requereixen els coneixements i habilitats d'un especialista i una col·laboració multidisciplinar.
En aquest context, atenem a aquelles malalties mentals que poden causar una gran càrrega de sofriment, no només als propis malalts sinó també a les seves famílies.

Salut Sexual

La Salut sexual inclou aspectes biològics, psicològics i socials. Gaudir-ne amb plenitud i llibertat responsable ens permet crèixer i desenvolupar-nos com a persona. És un dret fonamental  i cal integrar-ho com un aspecte més dintre de la nostra salut.Tots sóm éssers sexuats des de que naixem fins que morim, independentment de les pràctiques, valors i oportunitats que decidim viure al llarg del cicle vital . És important   tenir cura d’aquesta àrea de la Nostra vida perquè ens permetrà millorar la qualitat de vida i/o resoldre situacions que ens dificulten viure-la de la forma més saludable possible.

 

 •  Falta de desig
 •  Dificultats en erecció, orgasme i ejaculació
 •  Dolor en les relacions coitals (vaginisme i dispareunia)
 •  Orientacions sexuals. Parafílies
 • Adicció al sexe
 • Habilitats socials. Autoestima.
 • Teràpia psicocorporal. Relaxació, Focousing, Arteràpia.
 • Terapia de parella i familiar